Reklamácia

Ak ste sa rozhodli reklamovať tovar zakúpený u nás, spolu s dokladom o kúpe (faktúra alebo bloček) tovar zašlite na adresu:

 

Martin Peti-Pextra

Jantárová 30

040 01 Košice

 

Tovar môžete takisto doručiť osobne na naše výdajné miesto:

 

https://www.baterie.sk/kontakty/

 

Kvôli rýchlemu a správnemu vybaveniu reklamácie odporúčame detailne popísať dôvod reklamácie. Každú reklamáciu sa snažíme vyriešiť čo najskôr, najneskôr však v lehote 30 dní. Lehota začína plynúť dňom doručenia na našu adresu.