Recykluj batérie - zachrániš svet!

Upratali ste. Umyli riady,vyluxovali podlahy, vyniesli smeti. Roztriedili ste a zrecyklovali odpad. Čo? Že tu niečo nesedí? Že ste nielenže nič nezrecyklovali, ale práve ste hodili na dno koša staré vytečené batérie? Nuž, nie ste žiadna výnimka. Priemerný Slovák za rok vyprodukuje 322 kg odpadu, no vytriedi na recykláciu len 31 kíl. Nikoho pravdepodobne neprekvapí údaj, že z európskeho kontinentu, recyklujú od Slovákov menej už iba Rumuni.

Minimum ľudí sa zamýšľa nad svojím smetným košom, a čo by v ňom rozhodne skončiť nemalo. Napríklad spomínané batérie a akumulátory obsahujú olovo, ortuť, kyselinu sírovu, či kadmium, ktoré sú karcinogénne. Môžu vážne poškodiť vodu a pôdu a do koša, by sa rozhodne vyhadzovať nemali. Len minimálna snaha  o ekologickejšie fungovanie spoločnosti sa neblaho odráža aj na nesprávnom vyhadzovaní batérií. Napriek tomu, že na Slovensku existuje viac ako 16-tisích zberných miest v obchodných reťazcoch a školách, valnú väčšinu pozbierali žiaci a nie dospelí „obyvatelia Zeme“. Školská ekologická výchova je síce prospešná, avšak možno by nezaškodilo školenie aj pre rodičov a priateľov školy.

Ak si práve hovoríte, že vy poctivo vyhadzujete použité baterky na zberné miesta a vás sa tento problém netýka, máme otázku. Ako ste sa postarali o baterku zo svojho starého počítača, kamery, tabletu, telefónu, či starý akumulátor z auta? Že sa nepamätáte a bolo to už dávno? Nuž pravdepodobne skončili taktiež na verejných skládkach a spaľovniach.

batérie a ich recyklovanie

 

Prečo je vlastne také dôležité starať sa o to, ako vyhadzujeme staré batérie?

Viac ako 80% svetovej výroby olova je použitých na výrobu olovených akumulátorov. Pre životné prostredie sú práve olovené batérie najnebezpečnejším odpadom a otrava olovom môže spôsobiť nie len poruchy nervového a reprodukčného systému, ale aj  stratu pamäte, anémiu a v najhorších prípadoch aj kómu či smrť. To už je dôvodom pre to, aby ste zapli internet a našli si najbližšie zberné miesto v okolí.

Je veľmi vhodné pokiaľ možno používať nabíjateľné batérie, a všetky použité batérie a akumulátory odovzdať v zberných dvoroch, školách, či špecializovaných firmách. Na tieto zbery sú určené špecializované kontajnery a nádoby, pričom tento odpad je ďalej prevážaný do firiem, ktoré sa zaoberajú ich ďalším spracovaním a upravovaním. Tieto firmy úpravou získavajú z použitých batérií spomínané cenné olovo a jeho zliatiny, ktoré je potom možné ďalej spracovávať. Najlepší spôsob, ako naučíme naše deti ekologicky existovať je, že im budeme sami vzorom.